Healthy Partnership

Op 23 november jl. heeft Healthy Partnership plaatsgevonden in de Life Sciences & Health Hub. Prof. Patrick Kenis presenteerde over Samenwerking in publiek private omgeving – Lessons Learned & Best Practices.
Publiek-Private samenwerking is natuurlijk geen doel op zichzelf, maar wordt noodzakelijk als het gaat om het creëren van waarde of opdrachten waarvoor partijen elkaar nodig hebben. Omdat samenwerking tussen organisaties die erg van elkaar verschillen per definitie lastig is, moeten we goed weten wanneer zo’n samenwerking echt noodzakelijk is en loont. Vervolgens komt het erop aan die samenwerking performant te maken. Er liggen hier uitdagingen liggen voor de strategie van de bedrijven, voor het management, voor kennisinstellingen, voor intermediaire organisatie en hubs en voor investeerders en financiële instellingen. Patrick Kenis lichtte tijdens deze masterclass diverse uitdagingen toegelicht aan de hand van voorbeelden.

Prof.dr. Patrick Kenis
Departement Organisatiewetenschappen
Universiteit van Tilburg
https://nl.linkedin.com/in/patrick-kenis-7b95544
Presentatie: Samenwerking in publiek private omgeving – Lessons Learned & Best Practices

Na de masterclass van Kenis kon meer inhoud opgehaald worden tijdens diverse round tables.

Roundtable I – Strategische overwegingen (VOL)
Wanneer kies je voor samenwerken in een netwerk van publieke en private partijen om met elkaar tot zorginnovatie te komen? Wat zijn de strategische overwegingen die bestuurders moeten maken en verantwoorden naar de eigen stakeholders? In welke gevallen kies je voor een dergelijke complexe samenwerkingsvorm en wanneer kun je het beter gewoon zelf doen?

 • Prof. dr. Patrick Kenis
  Departement Organisatiewetenschappen
  Universiteit van Tilburg
 • Kim Bisschop MSc
  Manager Externe Betrekkingen & Internationalisering
  Instituut voor Gezondheidszorg van Hogeschool Rotterdam
  Liaison Officer Hogescholen bij Medical Delta

Roundtable II – Waar laat je je door leiden?
De aandacht voor de mogelijkheden van publiek private samenwerking (PPS) groeit. Dat is deels het effect van bezuinigingen en tekort aan publiek geld en deels een uiting van de overtuiging dat publieke en private partijen meer voor elkaar kunnen krijgen dan ieder voor zich. Motieven om deel te nemen aan een PPS hebben invloed op het uiteindelijke succes ervan. Maar wat zijn nu de beste motieven om deel te nemen? En wat zijn de uitdagingen in samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven?

 • Jacqueline Kruse
  Coördinator Nationale Research Financiering
  Research Development Office (RDO)
  Erasmus MC

Roundtable III – Functioneel ruzie maken
Sturen op het gewenste einddoel gaat leiden tot conflicten als het einddoel niet eenduidig en meetbaar voor alle partijen vastgelegd is. Echter in veel gevallen is het globale einddoel wel gedefinieerd maar ontstaat er discussie over de details. Hoe zorg je er in de samenwerking voor dat gaandeweg het proces het einddoel steeds specifieker vastgelegd wordt en dat de onderhandelingen daarover niet ontaarden in conflicten?

 • Jan Pons
  Zelfstandig adviseur & projectleider Zorg
  AYN Business Architects & Consultants
 • Stephan Sluiter
  Advocaat
  Ploum Lodder Princen Advocaten en Notarissen

Roundtable IV – Van Idee naar Markt (VOL)
Heeft u een idee om de zorg beter te maken, goedkoper of efficiënter? Maar u wilt niet dat uw idee op de plank blijft liggen maar in de praktijk beschikbaar is? Tijdens deze sessie krijgt u inzicht in innovaties die verschillende trajecten hebben doorlopen om uiteindelijk op de markt te komen. Het doel is om belangrijke aspecten die het commercialisatie proces versnellen of vertragen de revue te passeren.

 • Nathalie Popken
  Business Development Manager
  Technology Transfer Office (TTO)
  Erasmus MC
 • Warsha Changur
  Jurist
  Technology Transfer Office (TTO)
  Erasmus MC