Brandwondencentrum Rotterdam zet in op meest kindvriendelijke brandwondenbehandeling in Europa

Naar aanleiding van recent onderzoek wordt het kinderbrandwondencentrum Rotterdam vanaf oktober verder ingericht op het bieden van de beste zorg aan kinderen met brandwonden.

Optimale afleiding voor betere wondgenezing
“Het is voor ons een feit dat de verbandwissels – die nodig zijn voor de beste verzorging van brandwonden – pijnlijk zijn en bij (jonge) kinderen zo’n stress veroorzaken, dat het de wondgenezing vertraagt. Door recent onderzoek hebben we meer inzicht hoe we de optimale omgeving kunnen creëren voor deze patiëntjes, zodat we genoemde problemen in de toekomst kunnen voorkomen. Rust geven, afleiden van de pijn en ouders een rol geven in de wondverzorging zijn daarbij de sleutels”, zegt Kees van der Vlies, medisch manager van het brandwondencentrum in Rotterdam.

Meest kindervriendelijke verbandwisselkamer van Europa
Dit is de basis voor de meest kindvriendelijke verbandwisselkamer van Europa, die vanaf oktober wordt gebouwd in het kinderbrandwondencentrum Rotterdam, dat onderdeel uitmaakt van het Maasstad Ziekenhuis. Hoewel het Rotterdamse brandwondencentrum vrij recent is vernieuwd (2011) – en voldoet aan de hoogste Europese kwaliteitsrichtlijnen voor brandwondenzorg – wordt het brandwondencentrum vanaf oktober tot december bouwkundig aangepast op basis van de nieuwste inzichten. Van der Vlies: “Wij richten ons in Rotterdam al meer dan 45 jaar op het bieden van de beste behandelingen en zorg aan kinderen met ernstige brandwonden. Het doel om de hoogste kwaliteit van zorg te verlenen, blijft ons uitgangspunt. Ook al betekent het dat we een complex bouwproces moeten starten vanwege de hoge hygiëne-eisen die gelden op een afgesloten afdeling als het brandwondencentrum.”

Belangrijke rol van ouders
Maar liefst meer dan een kwart van alle patiënten die worden behandeld in de drie Nederlandse brandwondencentra zijn kinderen jonger dan vijf jaar. Van der Vlies: “Zoals ik al noemde, is de rol van ouders essentieel – een sleutel – om de stress van een kind te verminderen. Dit blijkt ook uit onderzoek van de Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland. Ouders betrekken bij de wondbehandeling, onder meer om het kind af te leiden, vonden we al belangrijk in ons centrum. Om ouders hiervoor voldoende ruimte en mogelijkheden te bieden, voegen wij nu interactieve visuele middelen toe aan onze faciliteiten. Daarvoor is genoemde verbouwing nodig. We verbouwen binnen ons brandwondencentrum één ruimte tot de meest kindvriendelijke behandelkamer van Europa. Deze ruimte biedt straks – door de inzet van interactieve middelen, zoals virtual reality – optimale afleiding, onder begeleiding van speciaal daarvoor getrainde zorgprofessionals.” Tijdens de bouw van de meest kindvriendelijke verbandwisselkamer van Europa blijft het brandwondencentrum gewoon open voor de opvang van patiënten met ernstige brandwonden, zowel kinderen als volwassenen.

Minder stress en pijn
De aanpassingen in de zorgomgeving zullen niet alleen een positief effect hebben op de behandeling van jonge brandwondenpatiënten in Rotterdam. Van der Vlies: “We wensen uiteraard voor ál onze patiënten een (dagelijkse) verbandwisseling waarbij zij zo min mogelijk stress ervaren. De afleidende middelen zullen zodoende tevens een stress- en pijn verlichtend effect hebben op volwassen patiënten.”

Over Brandwondenzorg Nederland
De Nederlandse brandwondencentra in Rotterdam, Beverwijk en Groningen hebben op alle drie de locaties speciale voorzieningen om zowel volwassen als jonge patiëntjes met ernstige brandwonden optimaal te behandelen. De brandwondencentra en de Nederlandse Brandwonden Stichting werken binnen Brandwondenzorg Nederland intensief samen om brandwonden te voorkomen en de behandeling en zorg aan patiënten met brandwonden verder te optimaliseren. Meer informatie vindt u op www.brandwondenzorg.nl.

Het Maasstad Ziekenhuis is onderdeel van de ‘Coöperatie Zorg op Zuid’. Het werkt in dat kader intensief samen met het Ikazia Ziekenhuis, Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis en het Spijkenisse Medisch Centrum. Sinds 1 oktober 2016 is het Maasstad Ziekenhuis als zevende ziekenhuis toegetreden tot de Santeon groep.

oktober 2017