IJsselland Ziekenhuis benoemt nieuwe bestuursvoorzitter

De Raad van Toezicht van het IJsselland Ziekenhuis heeft de heer A.H. (Albert) van Wijk benoemd als nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur van het ziekenhuis. De huidige bestuursvoorzitter, Peter Draaisma, treedt in het najaar terug in verband met zijn pensionering. Zodoende vindt per november 2017 een wisseling van bestuursvoorzitter plaats.

Albert van Wijk is ruim 25 jaar werkzaam bij het Openbaar Ministerie een heeft daar diverse functies bekleed. Sinds 2011 is hij werkzaam als Procureur Generaal. Als lid van het College van procureurs-generaal geeft hij landelijk leiding aan het OM. Daarnaast bekleedt Albert van Wijk diverse nevenfuncties.

De Raad van Toezicht is zeer verheugd met de komst van Albert van Wijk naar het IJsselland Ziekenhuis. Hendrik van Moorsel, voorzitter Raad van Toezicht: “De Raad van Toezicht ziet in Albert van Wijk een uitstekende bestuurder die in staat is om in verbinding met alle interne én externe belanghebbenden het IJsselland Ziekenhuis te positioneren en vanuit die positie de verdere ontwikkeling van goede en betaalbare zorg, inclusief het bijbehorende investeringsprogramma, te realiseren. De Raad van Toezicht ziet dan ook uit naar een vruchtbare samenwerking.

Bron: IJsselland

04 AUGUSTUS 2017