IJsselland Ziekenhuis ontvangt Vaatkeurmerk 2017 voor goede vaatzorg

Op dinsdag 24 oktober heeft het IJsselland het Vaatkeurmerk 2017 van De Hart&Vaatgroep ontvangen tijdens een feestelijke bijeenkomst. Het Vaatkeurmerk betekent dat het ziekenhuis voldoet aan de kwaliteitscriteria voor goede vaatzorg vanuit het oogpunt van patiënten.

Het kwaliteitskeurmerk is een initiatief van patiëntenorganisatie De Hart&Vaatgroep. De Hart&Vaatgroep biedt, samen de Hartstichting, verschillende vormen van informatie om het leven met een hart- of vaatziekte iets eenvoudiger te maken. Het keurmerk helpt patiënten en hun verwijzers een keuze te maken voor een ziekenhuis waar goede vaatzorg wordt aangeboden.

Blij met het Vaatkeurmerk
Bert Luijendijk, lid van de Ledenraad en van de Diagnosegroep Hartritmestoornissen van De Hart&Vaatgroep, reikte het keurmerk namens de patiëntenorganisatie uit aan het Vaatteam in het IJsselland Ziekenhuis. “Iedere patiënt wil weten waar goede en betrouwbare zorg aanwezig is. Als patiëntenorganisatie vinden we het belangrijk dat ziekenhuizen worden beoordeeld, zodat patiënten zekerheid hebben dat de juiste behandeling en zorg plaatsvindt. Het IJsselland Ziekenhuis heeft het Vaatkeurmerk absoluut verdiend.”
Het Vaatteam van het IJsselland Ziekenhuis is verheugd dat ze het Vaatkeurmerk opnieuw heeft behaald. Chirurg R.P.R. Groenendijk: “Hier hebben we met het hele team hard voor gewerkt. Dit is een bevestiging van onze inzet voor goede multidisciplinaire zorg voor onze vaatpatiënten.”

Kwaliteitscriteria
Om in aanmerking te komen voor het Vaatkeurmerk moet aan verschillende kwaliteitscriteria worden voldaan op het gebied van interventies door (endo)vasculaire specialisten, het minimaal aantal gecertificeerde specialisten en de multidisciplinaire afstemming binnen het ziekenhuis. De Hart&Vaatgroep heeft deze criteria opgesteld in nauwe samenwerking met de beroepsgroepen.

Het Vaatkeurmerk 2017 geeft een vollediger beeld van de kwaliteit van de zorg rondom behandelingen van etalagebenen (perifeer artificieel vaatlijden), aneurysma en halsslagadervernauwing. Dit jaar zijn ook de resultaten van aneurysma-operaties op de website van De Hart&Vaatgroep toegevoegd. Het keurmerk is voor ziekenhuizen een aanleiding om de vaatzorg nog beter te organiseren.

Op de website www.hartenvaatgroep.nl/kiesuwvaatzorg kunnen patiënten en huisartsen zien welke ziekenhuizen het Vaatkeurmerk hebben, welke vaatbehandelingen zij uitvoeren en hoe vaak, en wat de kwaliteit van de vaatbehandelingen in de verschillende ziekenhuizen is.

Bron: http://www.hartenvaatgroep.nl/kiesuwvaatzorg
Datum: 24 oktober 2017

24 oktober 2017