IJsselland Ziekenhuis zoekt nieuw lid Cliëntenraad

Het IJsselland Ziekenhuis zoekt een nieuw lid voor de Cliëntenraad van het ziekenhuis. De Cliëntenraad is een onafhankelijk orgaan dat de belangen van de cliënten van het IJsselland Ziekenhuis behartigt.

Elke cliënt (patiënt, toekomstige patiënt en bezoeker) heeft ervaringen met bejegening, toegankelijkheid, veiligheid, tijd, aandacht, etc. Als Cliëntenraad willen wij vanuit dat perspectief de ontwikkelingen van het IJsselland Ziekenhuis beïnvloeden. De Cliëntenraad is een onafhankelijk orgaan dat de gemeenschappelijke belangen van de patiënten van het ziekenhuis behartigt.

De Cliëntenraad denkt mee, praat mee en beslist mee over onderwerpen die voor de cliënt van belang zijn. Bijvoorbeeld het voedingsbeleid, het opname- en ontslagbeleid en de sfeer en uitstraling van het gebouw.

De Cliëntenraad vergadert maandelijks overdag en voert regelmatig overleg met de Raad van Bestuur. Voor verschillende aandachtsgebieden binnen het ziekenhuis bestaan diverse werkgroepen waarin leden van de Cliëntenraad zitting hebben.

Meer informatie over de Cliëntenraad
Wie meer wil weten over de Cliëntenraad en de vacature kan informatie opvragen via clientenraad@ysl.nl, of onze website www.ysl.nl raadplegen.

Bron: www.ysl.nl
Datum: 1 november 2017

1 november 2017