Park MC en IJsselland maken afspraken over operaties

Patiënten van het IJsselland Ziekenhuis kunnen voor hun operatie ook in het Park Medisch Centrum terecht

Rotterdam 30 januari 2018 – In 2018 start een grootscheepse renovatie van het operatiekamercomplex van het IJsselland Ziekenhuis. Om ervoor te zorgen dat wachttijden voor operaties in de omgeving beheersbaar blijven, gaat het IJsselland een samenwerking aan met het ParkMedisch Centrum. Zo kunnen operaties blijven doorgaan. De afspraken tussen beide zorgorganisaties zijn op 29 januari officieel bezegeld.

De grote renovatie van de operatiekamers en het beddenhuis in het IJsselland Ziekenhuis zal enkele jaren in beslag nemen. De renovatie is nodig maar heeft de nodige gevolgen voor het gebruik van de ruimtes. Het ziekenhuis werkt daarom al langere tijd aan een gedegen planning waarmee de capaciteit voor behandelingen en operaties gelijk kan blijven.
Medisch specialisten van het IJsselland Ziekenhuis zullen daarom vaker opereren in het ParkMC. Het IJsselland gaat tevens gebruik maken van de beddencapaciteit in het PMC. Hierdoor kunnen niet alleen operaties in dagbehandeling worden uitgevoerd maar ook operaties met een opname.

In het Park Medisch Centrum werken enkele specialismen van het IJsselland Ziekenhuis al geruime tijd nauw samen. Deze samenwerking ligt daarom voor de hand en wordt voor de komende jaren uitgebreid. Maandag 29 januari zijn de afspraken tussen beide organisaties ondertekend door dhr. drs. S.H. Wu, medisch directeur Park Medisch Centrum, en dhr. drs. J. de Vet, raad van bestuur IJsselland Ziekenhuis a.i.
Bestuurder Jules de Vet van het IJsselland Ziekenhuis is blij met de gemaakte afspraken: “De afgelopen maanden hebben we in een korte tijd samen enorm veel bereikt, alle werkwijzen en procedures zijn doorgenomen en op elkaar afgestemd. We kunnen nu op 1 februari goed van start.” Medisch directeur S. Wu van het PMC voegt toe: “De patiënt zal de voordelen van deze afspraken over de zorg gaan ervaren. De patiënt heeft vanzelfsprekend altijd het laatste woord.”

Bron: Park MC

30 januari 2018