Rotterdam eHealth Agenda: 150 koplopers al aangemeld!

Na de succesvolle lancering op 25 januari is de Rotterdam EHealth Agenda voortvarend van start gegaan met het werven van de 1.000 Koplopers en het in kaart brengen van de dromen en belemmeringen voor de succesvolle implementatie van eHealth en thuistechnologie.
Goed nieuws: per 22 maart hebben 150 Koplopers zich aangemeld en hebben we ruim 30 grote en kleine onderwerpen gedefinieerd!

Een greep uit de onderwerpen die aan de orde gekomen zijn of binnenkort gaan komen:

Lancering Digitale Poli door Parnassia, DSW, ASR, Sense Health en PsyQ
Op 19 maart 2018 vond de lancering plaats van het eerste digitale platform om mensen in de GGZ acuut hulp te kunnen bieden als die gewenst is. Meer weten? https://www.parnassiagroep.nl/wie-we-zijn/nieuws/-/opening-digitale-poli

Bijeenkomst senioren over domotica toepassingen
De gemeente Rotterdam heeft in maart twee keer met een vertegenwoordiging van OSO-Rotterdam en de werkgroep ‘Anders ouder worden’ van PlusPunt samen gezeten. Dit om in kaart te brengen welke primaire behoeften de ouderen hebben om toepassing van thuistechnologie en eHealth laagdrempelig mogelijk te maken.
Dit heeft geleid tot een bezoek aan de gemeenten Alkmaar, Hoorn en Den Haag om van elkaar te leren hoe je effectief informatie kan overbrengen bij senioren. Deze concrete informatie en wensen van de primaire doelgroepen neemt de gemeente mee in de overwegingen voor informatiecentra in de stad over de toepassing van domotica vergelijkbaar met de zorginnovatiewinkel.

Zorgcloud 3.0
Intermax en Erasmus MC hebben het initiatief genomen om samen te starten met een veilige cloudomgeving voor toepassing in de zorg. Later dit jaar worden de resultaten van dit initiatief gedeeld met de zorginstellingen in de stad. Meer weten? https://www.intermax.nl/branches/zorg/

eHealth voor mensen met NAH
Vereniging Hersenletsel.nl organiseerde samen met Rijndam Revalidatie een eerste bijeenkomst om te bespreken welke technische toepassingen voor mensen met NAH inzetbaar zijn. Ook werd besproken hoe de gemeente dat (financieel) kan ondersteunen. In een vervolg bijeenkomst worden enkele casussen verder uitgewerkt.

Cursus Thuistechnologie
De cursus ‘Praktische toepassing thuistechnologie’, geïnitieerd door de gemeente, is bedoeld om Vraagwijzer medewerkers, welzijnsorganisaties, woningcorporaties, zorginstellingen en vrijwilligers van de Huizen van de Wijk te leren welke domotica toepassingen voor welke situaties beschikbaar zijn. In maart hebben medewerkers van de Vraagwijzer en Woonstad Rotterdam de eerste cursussen gevolgd. Er is nog ruimte voor aanmeldingen. Wil je de cursus Thuistechnologie ook volgen? Meld je dan aan bij Jan Pons: jan@rotterdamehealthagenda.nl

VVT Cirkel
Naast het al lopende overleg ‘Zorg & ICT’ is er een regulier overleg gestart met de medewerkers ‘innovatie’ van de grootste zorginstellingen van de stad. Het doel is om in samenwerking met elkaar en dienstverlening aan de klanten de knelpunten op te lossen. De resultaten van de bijeenkomsten worden via de Rotterdam eHealth Agenda gedeeld.

Standaardisatie toegang tot de woning en persoonsalarmering
Een van de belangrijke onderwerpen uit de VVT-cirkel is de standaardisatie van oplossingen voor toegang tot de woning en persoonsalarmering. Op dit moment worden verschillende soorten persoonsalarmering en systemen voor toegang tot de woning ingezet door de verschillende organisaties. Dit is een onwenselijke situatie vanwege kosten en beheer. Een basisinfrastructuur voor de afhandeling van persoonsalarm en toegang tot de woning zou een significante kostenbesparing opleveren en de service aan de cliënt sterk verbeteren. Dit onderwerp is geagendeerd door de bestuurders van de zorginstellingen in het Conforte overleg. Daarnaast wordt er op operationeel niveau gekeken welke praktische afspraken er onderling gemaakt kunnen worden.

Next Generation Woonwijk
Woonstad Rotterdam en de gemeente Rotterdam hebben het project de Next Generation Woonwijk gelanceerd. Één van de onderwerpen die aan de orde komt is de vergrijzing. Hoe kunnen we comfortabel langer thuis blijven wonen? Welke aanpassingen aan woningen en buitenruimte zijn nodig? Hoe richten we zorg op afstand (e-health en domotica toepassingen) het beste in? En hoe voorkomen we met behulp van ehealth eenzaamheid? In dit project zijn lokale ondernemers en het IJsselland Ziekenhuis aangehaakt om concrete invulling te geven aan de uitdagingen in de stad. Voor meer informatie zie: http://ditisonsrotterdam.nl/netwerk-en-inspiratiebijeenkomst-next-generation-woonwijk/

Rijndam Revalidatie en Erasmus MC
Rijndam en Erasmus MC werken nauw samen in de ontwikkeling van innovatieve oplossingen om de klanten beter en effectiever te ondersteunen. Rijndam en Erasmus MC hebben een lijst van bijna 20 verschillende ideeën en projecten gedefinieerd waarvan er enkele geselecteerd worden die dit jaar in samenwerking met lokale partijen verder ontwikkeld worden. De eerste uitdaging die opgepakt wordt is een challenge voor Rotterdamse App bouwers. Ben je een app bouwer en wil je met de challenge van Rijndam meedoen? Meld je dan aan bij Jan Pons: jan@rotterdamehealthagenda.nl

E-health in de wijk
In de ZorgVrijStaat (https://www.zorgvrijstaat.nl) en Op Zuid zijn we doende praktisch gebruik van eHealth in de wijk te organiseren rond WMO en GGZ. Met onder meer het project Samen Beter, PsychoseNet, de Zorgvrijstaat, Fivoor, Antes en Pameijer zoeken we naar de meest effectieve lokale inzet. Hierin werken we nauw samen met Resilience+, experts op FACT en RACT. Medio april vinden operationele werkbezoeken plaats in het centrum.

Kenniscentrum Zorginnovatie Hogeschool Rotterdam
Tijdens de Openbare Les van Karin Neijenhuis (Lector Zorg voor Communicatie) op 15 maart was Jan Pons, namens de Rotterdam eHealth Agenda, bij de Hogeschool Rotterdam te gast voor een kort interview met twee studentes die bezig zijn met de ontwikkeling van een VR oplossing voor mensen die stotteren. Mail Marieke Mooi voor meer informatie: 0913602@hr.nl

Health-ImpactBond
Met onder meer de Stichting Maatschappij en Onderneming (https://smo.nl ) en de Rabobank wordt de opzet van een Health-ImpactBond in Rotterdam onderzocht. Niet alleen rond de opleiding en inzet van verzorgenden en helpenden, maar ook op het gebied van andere zorgparticipanten. Een Health Impact Bond is een financiële innovatie waarin, in een modelmatige aanpak, de relatie tussen interventie-prestatie-besparing centraal staat. Bij een Health Impact Bond financiert een private investeerder een interventie die gezondheidswinst en kostenbesparingen oplevert. Dan kunnen investeerders uit die besparingen worden terugbetaald door de partij bij wie de besparingen vallen.
Lees meer over Health-ImpactBond: https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/veelbelovende-financiele-innovatie-health-impact-bond/

Zo-Dichtbij
Zo-Dichtbij is een sociale onderneming die in samenwerking met onder andere de gemeenten Alkmaar, Leiden e.o. en Rotterdam een oplossing ontwikkelt voor een goed en transparant (e)Health aanbod voor de burger. Meer over Zo-Dichtbij: http://zo-dichtbij.nl

Werksafarie: ‘Hoe werkt zo’n gemeente nu echt?”
Resilience+ organiseert in samenwerking met de Rotterdam eHealth Agenda een inspirerende bijeenkomst in het sociale domein en de psychiatrie.
De eerste bijeenkomst in voorbereiding is een werksafari organiseren onder de werktitel “Hoe werkt zo’n gemeente nu echt?” Interesse? Neem contact op met Jan Willem Faessen: janwillem@rotterdamehealthagenda.nl

Rotterdam EHealth Agenda Borrel
Vanaf medio april 2018 organiseren we tweewekelijks op de donderdagmiddag een Rotterdam EHealthAgenda-borrel. We zijn nog aan het kijken naar passende locaties en gastbedrijven. Meld u graag aan!

Meer weten over de Rotterdam EHealth Agenda?

Bent u geïnteresseerd in een van deze projecten aarzel dan niet ons te contacteren.
Zijn er ideeën en projecten die zouden passen in de Rotterdam eHealth Agenda, aarzel dan ook niet ons te contacteren.

We werken hard aan de nieuwe website waar een actueel overzicht van projecten beschikbaar komt.

Jan Willem Faessen
M 0655755666
E janwillem@rotterdamehealthagenda.nl

Jan Pons
M 0653176350
E jan@rotterdamehealthagenda.nl

22 maart 2018