Smart society meets design

Het programma ‘Samen Organiseren’ van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Dutch Design Foundation is op zoek naar innovatieve manieren om sociaal-maatschappelijke problemen op te lossen. Daar zijn mensen voor nodig die met hen meedenken, mensen die niet bang zijn om te ‘proberen’. Daarom organiseren beide organisaties samen een bijzondere ideeëncompetitie. Wie meedoet maakt kans op een plek op het podium van het grootste design-event van Noord-Europa: de Dutch Design Week (20-28 oktober 2018).

De organisatie zoomt o.a. in op het thema e-health (naast urban poverty en resilience).

Wat kunnen technologie en data betekenen voor e-health?
E-health kan bijdragen aan het in gang zetten van nieuwe manieren van werken. E-health bevordert proactief werken, neemt drempels weg, kan eenzaamheid voorkomen en maakt de handen van hulpverleners vrij voor meer complexe vragen.

Zie jij een probleem op een dit thema’s en heb je een idee voor een (deel van de) oplossing?
Wij kunnen je helpen om dit verder uit te werken. Samen met topdesigners, met partners op deze thema’s, met gemeenten, kennisinstellingen en ondernemers.

Beschrijf je idee (probleemstelling en oplossing) voor één van de drie thema’s zo kort en bondig mogelijk (maximaal 700 woord en). Geef aan waarom het probleem een probleem is en wat jouw idee uniek maakt. Geef ook aan hoe jij denkt dat jouw idee uit te voeren is. Betrek in de beschrijving de volgende elementen:
> Hoe kan jouw idee gebruik maken van data, de ‘brandstof van de toekomst’?
> Maak je gebruik van nieuwe technologieën als Internet of Things, robotisering, blockchain, chatbots, apps of games?
> Hoe zie je de koppeling tussen technologie en praktische waarde in de fysieke leefomgeving?

Meer informatie lees je HIER

21 mei 2018