#trots geslaagde Health Innovation challenge 2017 voor het Maasstad ziekenhuis met patiënt triple E: Experience, Empowerment and Education

#trots: Het Maasstad Ziekenhuis stond dit jaar op 12 oktober a.s. op de Health Innovation Challenge Rotterdam! Het Wetenschap- en Innovatieloket vanuit de Maasstad Academie had een challenge uitgezet om onze patiënten meer te bieden naast de zorg die wij leveren. 38 enthousiaste startups hadden zich aangemeld om een pilot met ons te starten! Op 12 oktober werden tijdens het event met een jury vanuit het Maasstad 1-op-1 gesprekken gevoerd met de startups. Uiteindelijk werd één startup gekozen voor een pilot realisatie in het Maasstad Ziekenhuis.

Wat een waanzinnig geslaagde dag HIC 2017! Het is een initiatief van de gemeente Rotterdam in samenwerking met het Erasmus Centre for Enterpreneurship om de startups uit de regio te stimuleren om vanuit de behoefte van de zorginstelling (technologische) oplossingen te ontwikkelen voor de zorginstellingen in Rotterdam. Daarmee hoopt de gemeente de stad Rotterdam de meest innovatieve stad van Nederland te maken. Het Maasstad Ziekenhuis was vertegenwoordigd met een team Maasstadters (zie foto). Zij hebben heel hard gewerkt om de beste toepassingen te selecteren voor onze challenge.

De challenge:
Het gaat om de patiënt triple E: Experience, Empowerment and Education. Hoe kunnen wij de tijd, die de patiënten en hun begeleiders in het Maasstad Ziekenhuis doorbrengen, aangenamer maken met een innovatieve toepassing die voldoet aan deze triple E? Het liefst wordt de toepassing uitgewerkt met de speerpunten, producten en diensten van het Maasstad Ziekenhuis. Om de patiënten te scholen (education) en te empoweren in hun behandelmogelijkheden en keuzes binnen het Maasstad ziekenhuis. Daarnaast moet de toepassing een experience bieden: de patiënten moeten er met plezier gebruik van maken tijdens hun verblijf in het ziekenhuis.

Na veel overleggen, overwegen en dieptegesprekken te hebben gevoerd hebben wij gezamenlijk gekozen voor de startup Behandeling Begrepen. Zij maken dedicated medische animatievideo’s en afbeeldingen voor educatie en empowerment van patiënten (ook medewerkers) op een heel duurzame en doelmatige manier, o.a. met augmented reality. Zij bieden ook mogelijkheden voor het ontwikkelen van specifieke toepassingen voor het Maasstad om bij te dragen aan de experience. Hun toepassing stimuleert het gebruik van het zorgportaal, patiënt journeys en samen beslissen. Kortom veel mogelijkheden en desalniettemin makkelijk in gebruik. Zij hadden ook al een kleine demo voor ons ontwikkeld. Met deze partij zullen wij een pilot gaan starten.

Foto van link naar rechts: Deirisa Lopes Barreto, Gona Aziz, Willeke van Geest, Alex Lindemburg, Olchert Vels, Linda Kurpershoek en Dion Luijten.

19 oktober 2017