XDM Netwerk Nederland gaat de strijd aan met uitwisseling van onderzoeken op dvd

In 2017 was de dvd wederom het meest gebruikte medium om beelden en verslagen uit te wisselen tussen ziekenhuizen en zorginstellingen. Alphatron Medical wil het verbruik van dvd’s voor deze toepassing verminderen. Dit met als doel om uitwisseling sneller, veiliger en goedkoper te maken.

Dit was dan ook de belangrijkste drijfveer voor Alphatron Medical om het initiatief te nemen tot een landelijk XDM DICOM Mail netwerk voor de Nederlandse ziekenhuizen (XDM Netwerk Nederland).
Een gemiddeld ziekenhuis in Nederland wisselt onderzoeken uit met zo’n 80 verschillende zorginstellingen. Deze, vaak incidentele, uitwisseling maakt voor een algemeen ziekenhuis gemiddeld 33% van de totale uitwisseling van onderzoeken uit. Het XDM Netwerk Nederland maakt het mogelijk om eenvoudig verbindingen te maken met deze verwijzers en andere zorginstellingen in de gezondheidszorg. XDM is ideaal voor uitwisselingsvraagstukken waarbij wordt gecommuniceerd tussen 2 partijen (peer-to-peer) en waarbij allerlei beelden en verslagen overgenomen dienen te worden in het ontvangende PACS en/of VNA systeem, zoals in het geval van verwijzingen en overdrachten van patiënten tussen ziekenhuizen.
Om een landelijk XDM Netwerk te bewerkstelligen heeft Alphatron een centrale Nederlandse XDM-server ingericht met daarbij een landelijk adresboek waarin alle aangesloten Nederlandse ziekenhuizen (op afdelingsniveau) zijn opgenomen en waar aangesloten ziekenhuizen en zorginstellingen veilig mee kunnen communiceren. Het XDM Netwerk Nederland bevat een distributienetwerk van security keys voor de encryptie van de data, zodat alle data versleuteld wordt verzonden.
De technologie achter het netwerk maakt het mogelijk om zorgverleners te koppelen zonder noemenswaardige technische of financiële inspanningen. Het XDM Netwerk Nederland is dus een garantie voor een kostenefficiënte, snelle en betrouwbare communicatie tussen ziekenhuizen en andere zorginstellingen.

De meest belangrijke voordelen van het XDM Netwerk Nederland:

  • Veilige uitwisseling op basis van de internationale IHE-standaarden (via XDM DICOM Mail)
  • AVG compliant en voorbereid op gespecificeerde toestemming
  • Landelijk netwerk
  • Het werkt met elk merk en type PACS en VNA
  • Het levert een forse kostenreductie op t.o.v. dvd verbruik of andere oplossingen
  • De implementatie is eenmalig en kent een zeer korte doorlooptijd
  • Complementair aan bestaande XDS infrastructuren
  • Minimale investering in resources voor een ziekenhuis

www.alphatronmedical.com

28 februari 2018